Peekaa

De PeeKaa is ons clubblad. De oplage hier van is 240 exemplaren en het blad verschijnt 6 keer per jaar. Schrijf zelf eens een stukje voor de PeeKaa en stuur dat naar peekaa@mcdekraats.nl

Onderstaande leden zijn verantwoordelijk voor de redactie en verspreiding van de PeeKaa:

Michel Kleijer & Rob Kool & Huub Smit Redactie peekaa@mcdekraats.nl
Eddy Pietersma Advertenties epietersma@mcdekraats.nl
Huub Smit Ledenadministratie deledenadministratie@mcdekraats.nl
Editoo B.V. Drukwerk

Deze uitgaven van de Peekaa zijn als PDF bestand te downloaden:

PeeKaa-2018-6-december

PeeKaa-2018-5-oktober

Peekaa-2018-4-augustus

Peekaa-2018-3-juni

Peekaa-2018-2-april

Peekaa-2018-1-februari

Peekaa-2017-6-december

Peekaa-2017-5-oktober

Peeka-2017-4-augustus

Peekaa-2017-3-juni

Peekaa-2017-2-april

PeeKaa-2017-1-februari

PeeKaa 2016-6 december